Wednesday, August 26, 2009

Cleaver, Eldridge - Artikelen en Toespraken na Zijn Gevangenschap


Oorspronkelijke titel:
Post-Prison Writings and Speeches
Vertaling:
Heye Wassenbergh
Omslag:
Dick Bruna
© 1967, 1968, 1969 by Ramparts Magazine, Inc.
© 1968 by H.M.H. Publishing Co. Inc.

1970
ISBN 90 229 7119 8
D/1970/0939/143

No comments: