Friday, September 18, 2009

Cleaver, Eldridge & Lockwood, Lee - Gesprek in Algiers


Oorspronkelijke titel
Conversation with Eldridge Cleaver
© Copyright 1970 by Eldridge Cleaver and Lee Lockwood.
All rights reserved.
Vertaling
Heye Wassenbergh
Omslag
Dick Bruna

1970
ISBN 90 229 71465
D / 1971 / 0939 / 142

Ik wil hier graag mijn dank betuigen aan Deborah MacPhail, die de op de band opgenomen gesprekken voor mij heeft uitgetikt, geholpen heeft met het selekteren van het materiaal, die het manuskript getikt heeft, en die mij voortdurend met raad en daad terzijde heeft gestaan.

L.L.

No comments: