Thursday, July 30, 2009

Neal, John - De Ware Geschiedenis van Bonnie en Clyde


De in dit boek gepubliceerde foto's van de film 'Bonnie en Clyde' werden ons vriendelijk afgestaan door de firma

Warner Bros - Seven Art Film

Daar tussenin werden 12 authentieke foto's uit het politiearchief opgenomen. Deze 12 foto's zijn van minder goede kwaliteit maar wij meenden ze te moeten afdrukken omdat ze de werkelijkheid laten zien.
De uitgever.

De film 'Bonnie en Clyde' werd geproduceerd door Warren Beatty, die tezelfdertijd de rol van Clyde speelde.
Regie: Arthur Penn.
Fotografie: Burnett Guffey.

Rolverdeling:Warren Beatty
Faye Dunaway
Michael Pollard
Gene Hackman
Estelle Parsons
Denver Pyle

als
als
als
als
als
als

Clyde Barrow
Bonnie Parker
C.W. Moss
Buck Barrow
Blanche
Frank Hamer

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

© Uitgeverij 'De Steenbok'

No comments: