Thursday, December 11, 2008

Freedom Club - Het Unabomber Manifest


Arsenaal Reeks. deel 3:

De industriële samenleving en haar toekomst.
Het Unabomber manifest

Oorspronkelijke titel: industrial society and its future

Auteur: Freedom Club
Vertaling: Aad Janssen en Marc Hurkmans
Vormgeving: Walter van der Cruijsen
Druk: Primavera

© Uitgeverij Ravijn, 1996

Voor de afbeelding op de omslag is gebruik gemaakt van de collage "Leaving the 20th century logo" door Jamie Reid.

ISBN 90-72768-44-2
NUGI 661
ISSN 1381-3099 : 3

De Arsenaal Reeks verschijnt onder auspiciën van het ALIAS, Agentuur voor Lompen-Intellectuele Arbeidssimulatie

Uitgeverij Ravijn
Postbus 76116
1070 EC Amsterdam
tel. 020-6713459

Deze uitgave is te bestellen door overmaking van f 14,90 + f 2,50 portokosten op giro 2424940 van Ravijn o.v.v. "Unabomber"

No comments: